2) Erik och Frida kommer till byn

Från 1914 till 1921 anläggs tretton torp i Kronvike på Klinkeberget, just intill gränsen mot Västerbotten. Ett av dem är fastigheten Backen 119, en eländig liten åkerlapp på några ynka hektar, illa belägen just mitt i en backe. Där börjar 1916 min farfar Erik Oskar Karlsson - född 5.6 1889 i Stensvattnet men uppvuxen på Andersnäset - och hans blivande hustru Frida Mathilda Björn - född 13.4 1898 i Överlunne - att bygga upp sitt torp.
  Erik träffade Frida 1914 när han var med i ett lag skogsarbetare som hyrde en koja i Överlunne av Fridas mor, som blivit änka året före. Frida var bara 15 år och fick slita hårt för att tillsammans med sina syskon sköta gården. Erik for dit efter jobbet och hjälpte Frida med vedhuggning och andra tunga sysslor. Efter beredskapstjänst jobbade han sedan som rallare vid Inlandsbanan. Han körde grävskopa när Långsandbron över Rörströmsälven byggdes.
 
Till Kronvike kommer Erik och Frida våren 1916. Allra först bygger de ladugården, som ska bli familjens hem medan bostadshuset byggs. Under tiden som ladugården byggs bor det unga paret och deras två första barn, Johan och Kalle, hos Eriks bror Nils (där även deras mor Karin bor inhyst, se nedan). Våren 1919 flyttar familjen in i ladugården, varvid Erik och Frida genast tar itu med torpet. Johan berättar att hans mor i allra högsta grad var delaktig i bygget:
  "Det var hon som högg allt detta virke till båda byggnaderna, som kördes fram och lades upp på underlag. Sedan var det mor som bilade och skrädde allt detta virke.
  Samma sak var förhållandet vid byggandet av ladugårdsbyggnaden. Till saken hör att min morfar var bonde och hade både jord och skog. De fem första barnen var flickor, därför blev flickorna vana skogsarbetare. Min mor var yngst av flickorna och passade även utmärkt som kusk om inte annat bjöds". Läs mer om släkten Björn.
  Efter fem år står huset klart 1924, då paret också har hunnit få ett tredje barn: dottern Elsa, född 1921. På kartan här till vänster syns resultatet av Erik och Fridas slit: Till vänster mangårdsbyggnaden, uppe till höger ladugården med Fridas bagarstuga och Eriks snickarbod, därintill vedboden och vid vägen jordkällaren.
 
Tjocka släkten
Eriks syster Kristina Karlsdotter var först på plats i Kronvike, som vi sett. En av dem som kom därefter var Kristinas och Eriks äldste bror Nils, som flyttade in med hustrun Tekla Lyrén 1914. Systern Sara hyr dessutom ett rum hos Oskar Karlsson (inte släkt) på Tvåkronvike. Erik blir allstå det fjärde syskonet som kommer till Vike på fem år. Vad var det som lockade? Skattefrihet kanske. Eller bara frihet? Att bli sin egen, bryta ny mark. Eller möjligen en kombination.
  Eriks mor Karin (eg. Katarina), som blivit änka 1907, bor också i Kronvike. De första 4-5 åren i sonen Nils bagarstuga och sedan inackorderad hos Oskar Karls, som dottern Sara.
 
Ett faktum, vars betydelse jag inte kan bedöma, är att Kronvike befolkas i stort sett under Första världskriget. Av de 14 fastigheterna upplåts 11 under krigsåren: 1914 (3), 1915 (1), 1916 (3), 1917 (3) och 1918 (1). Hur det i stort ligger till med svenska folkets pionjäranda och vilja att dra till skogs under dessa år vet jag ingenting om. Troligen är det en ren slump att Kronvike byggs upp medan resten av världen bombas sönder och samman.
  Kriget får däremot en högst konkret följd för vår släkt. Eriks bror Karl, som ännu inte fyllt 19, är rädd att han ska kallas in som soldat och ger sig därför i januari 1914 av till Amerika. Kanske inspirerades han av sin fyra år äldre bror Johan, som året före emigrerat till Amerika.
  Vart Karl tar vägen är det ingen som vet, men det ryktas om svenskbygderna i Minnesota. Efter den försvunne brodern döper Erik sin andre son Carl, född fyra år senare. Mer om Johan, Karl och andra emigranter i släkten finns i del 4 av denna krönika, länk till vänster.
 
Livet i byn
Det är förstås inte bara för Erik och Frida som de första (för att inte säga alla) åren blir kämpiga, det gäller alla nybyggarna på Kronvike. Man hjälps åt så gott man kan. Så här skriver min farbror Johan:
  "Var det någon i grannfamiljen som dött, kallades mor att gå dit och sjunga någon psalm för att trösta, och i många fall bade de om hjälp med svepningen. Om det var ett barn som gått bort fick pappa ofta snickra till kistan. Var det någon förlossning på gång fick mor assistera.
  När någon nyfödd unge bland grannarna visade tecken på sjukdom eller dålig kondition blev mor kallad för att ge nöddop. På den tiden var det många sjukdomar som härjade, ofta var det mor som blev kallad för att försöka utröna vilken sjukdom det kunde vara. De mediciner som stod till buds var hett vatten, ricinolja, tjära och ingefära. Av detta kan man förstå att det inte var någon som simulerade. Om möjligt fanns det magnecyl i bättre situerade hem. Jag måste erkänna att jag aldrig vågade bli sjuk. Jag kände till proceduren"
  Nybyggarna i Vike svetsas samman av den tuffa kampen för att få den motsträviga marken på berget att ge bidrag till livets nödtorft. Erik och Frida har två kor, vilket kanske inte riktigt förslår när barnaskaran med tiden växer till tio barn. Det idkas flitig byteshandel i byn och Frida står för brödet, som hon byter mot bland annat den extra ranson mjölk som familjen behöver.
  De första 15 åren finns inte ens någon riktig väg upp till Kronvike, utan nybyggarna är hänvisade till skidor, sparkstötting och apostlahästarna. Bara detta vittnar om att nybyggarandan i högsta grad var vid liv ännu under tiden kring första världskriget. Vägen upp på berget och till Kronvike byggs inte förrän omkring 1930 av bland andra Erik och hans söner Johan och Kalle samt hans bror Nils. Mer om det i del 3: Kronvike blomstrar.
 
 
Källor: Karl Karlsson, Johan Karlsson: "Erik Karls-pojken från Kronvike i Hoting", Johan Karlsson: "Hotings skogsbröd och amerikanskt fläsk", Karl-Erik Ström: "Vike med Kronvike", Birger Lundqvist: "Förteckning över invånarna i Röström".

Farmor Frida och farfar Erik
Foto: Ivan Karlsson

Erik som rallare

 
Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.
 

Backen 119.
 

Frida med sonen Johan.
Foto cirka 1920
 

Barnaskaran växer.
Frida och Erik med barnen Erling, Elsa, Calle, Kurt och Johan.
Foto cirka 1930
 

Jonas Sundins hus byggs.
 

Erik jobbar i skogen.

Persondata:

Backen 119 (1916)
Erik Oskar Karlsson (5.6 1889-14.8 1974), född i Stensvattnet, Fjällsjö.
Gift 6.4 1917 med Frida Mathilda Björn (13.4 1898-4.1 1980), född i Överlunne, Tåsjö.
barn (tillhör Björnligan):
  Johan Erik Karlsson (18.4 1917-25.8 1994)
  Carl Oskar Carlsson (17.12 1918-x.12 2002)
  Elsa Viola Mathilda Karlsson (11.2 1921-2001)
  Per Birger Erling Karlsson (30.4 1926-5.12 1985)
  Kurt Einar Uno Karlsson (12.6 1929-14.11 1990)
  Gösta Sigurd Karlsson (4.10 1931-22.7 1987)
  Karin Elvira Karlsson (f 6.3 1934)
  Solveig Olivia Karlsson (f 23.2 1936)
  Kjell Sture Carvbo (f 20.9 1938)
  Björn Ivan Karlsson (13.9 1942-9.7 1983) = min far
fosterson:
  Martin Tomasson (22.2 1916-1984)

Uppgifter om alla barnen och deras barn osv finns att läsa på: sidan om Ingels ätt, GEN VII på hemsidan om Anders Raivi.

Kronvike 76 (1914)
Nils Peter Karlsson (26.6 1883-18.11 1953), bror till Erik (ovan) och Kristina (nedan).
Gift med Tekla Lyrén (14.2 1898-23.9 1978), född i Backsvedjan, Tåsjö. Dotter till Oskar Lyrén nedan.
barn:
  Gustav Folke Karlsson (24.7 1921-4.7 1980), övertar torpet 1946.
  Bror Henning Karlsson (f 20.9 1925)
  Anders Emanuel Karlsson (22.5 1927-15.9 1988)
  Agnes Kristina Karlsson (f 14.5 1930)
  Signe Alexandra Karlsson (f 23.5 1937)
  Gunborg Henrietta Karlsson (f 23.5 1937)

Uppgifter om alla barnen och deras barn osv finns att läsa på: sidan om Ingels ätt, GEN VII på hemsidan om Anders Raivi.

Kronvike 53 (1911)
Kristina Karolina Karlsdotter (16.2 1887-11.8 1941), syster till Erik och Nils (båda ovan).
Gift 4.11 1906 med Erik Olof Backlund (7.7 1867-11.4 1948), född i Rörström.
barn:
  Karl Sune (28.11 1907-1984), övertar torpet 1941.
  Sally Karola (f 6.9 1909)
  Ture August (f 20.3 1911)
  Per G?te (f 4.9 1913)
  Tora Mathilda (f 5.5 1915)
  Hilma Maria (22.2 1918-20.2 1920)
  Ragnar Emanuel (21.1-21.2 1920)
  Vera Margareta (11.7 1922-2004)
  Anna Erika (f 9.2 1926)

Uppgifter om alla barnen och deras barn osv finns att läsa på: sidan om Ingels ätt, GEN VII på hemsidan om Anders Raivi.

Övriga torpare:

Ingelstorp (1914)
Petrus Ingelsson (28.1 1872-14.3 1952), född i Valån, Hoting.
Gift 18.9 1898 med Hanna Birgitta Persdotter (17.1 1880-9.12 1967), född i Hammerdal.
barn:
  Margareta Linnéa (7.6-25.12 1899)
  Per Sixten (11.2 1902-22.12 1988), övertar Kronvike 184, se nedan.
  Hugo Valter (f 19.5 1905) övertar torpet 1931.
Torpet övertas 1942 av Malte Lundqvist

Sörtorp (1914)
Ingel Johan Sörlin (22.12 1876-15.3 1947), född i Rörström. Mer info här.
Sambo med Katarina Johanna Eriksdotter (24.8 1866-19.8 1944), född i Avaträsk, Dorotea.
barn:
  Erik Ingvar (11.10 1903-29.5 1976)
  Betty Karolina (20.5 1906-6.8 1928)
    Hustrun hade ytterligare fyra barn sedan tidigare.

Tvåkronvike (1915)
Gustav Oskar Karlsson (8.8 1885-28.10 1967), född i Svannäs, Lycksele.
    Bror till Anders Lindström och morbror till Ernst Sundin, båda nedan.
Gift 10.4 1910 med Hilda Karolina Hällqvist (11.8 1881-13.8 1964), född i Rörström.
barn:
  Elin Kristina (27.12 1901-18.12 1990), hustruns dotter.
  August Edvin (16.7 1910-29.12 1987)
  Emma Sofia (1.7 1912-3.9 1989)
  Syster Erika (f 4.12 1914)
  Bror Elnar (f 2.4 1917), övertar torpet 1944.
  Oskar Edvard Andreas (12.6 1919-29.6 1920)
  Oskar Emil (1.8 1923-2.4 1924)
  Kuno Oskar Edvard (f 21.11 1924)

Klinketjärn (1916)
Anders Fredrik Lindström (7.5 1883-7.1 1957), född i Svannäs, Lycksele.
    Bror till Oskar Karlsson i Tvåkronvike, ovan, och morbror till Ernst Sundin, nedan.
Gift 2.9 1910 med Margreta Olivia Vesterlund (2.5 1893-1.2 1958), född i Valån, Hoting. Syster till Amanda Vesterlund, nedan.
barn:
  Rut Elisabet (f 29.7 1911)
  Ingel Robert (16.1 1915-18.7 1922)
  Selma Linnéa (f 13.6 1920)
  Anders Ragnar (15.2-25.2 1923)
  Karl Rubert (24.5 1924-28.11 1978)
  Anders Roland (f 23.1 1936)
Torpet övertas 1942-44 av i tur och ordning Robert Jonsson (se nedan), Fabian Johansson (se nedan) och Erik Lyrén (se nedan).

Lyrtorp (1916)
Oskar Lyrén (21.11 1864-8.5 1952), född i Bogen, Värmland.
Gift 23.3 1891 med Kristina Katarina Rönnberg (11.4 1862-23.2 1935), född i Backsvedjan, Tåsjö.
barn:
  Hulda Katarina (9.5 1891-1959)
  Beda Matilda (8.5 1893-4.10 1977), sambo med Vikebonden Oskar Persson, hade barn med Ernst Sundin, se nedan.
  Selma Margareta (10.5 1895-1965)
  Tekla (14.2 1898-23.9 1978), gift med Nils Karlsson, se ovan.
  Nils Oskar (15.6 1900-22.12 1969)
  Olof fabian (22.11 1902-18.12 1975)
  Erik Vilhelm (8.7 1906-26.12 1984), övertar torpet 1938.
  Agda Elisabet (23.12 1910-29.11 1991)
Torpet övertas 1944 av Fabian Johansson, se nedan.

Kronvike 140 (1917)
Jonas Mattias Sundin (17.2 1886-29.9 1971), född i Sund, Bodum.
Gift 1) 16.11 1913 med Sara Amanda Vesterlund (25.5 1882-22.11 1927), född i Valån, Hoting. Syster till Margreta Vesterlund, ovan.
  Tora Elvira (2.3 1912-x.9 1980)
  John Algot (f 30.7 1914)
  Göta Märta Matilda (f 13.4 1917)
  Ingel (f 24.10 1919)
  Edla Elise (f 6.9 1922)
  Helge Mattias (23.8 1924-20.6 1976)
    Hustrun hade ytterligare fyra barn sedan tidigare.
Gift 2) 15.9 1931 med Gerda Sigrid Alette Nilsson (15.6 1907-23.5 1994) född i Dorotea, ättling till Anders Raivi
barn:
  Sonja (f 11.7 1933)
  Signe Berta Elvira (f 1.5 1935)
  Judith (f x.9 1938)
    Hustrun hade ytterligare två barn sedan tidigare.

Livtorp (1917)
Isak Daniel Lif (25.7 1869-21.2 1962), född i Tåsjö östra by.
Gift 26.12 1898 med Juliana Strömstedt (21.6 1877-27.1 1939), född i Tåsjö östra by.
barn:
  Hans Erik (5.2-26.2 1900)
  Johan Elof (3.9 1901-31.10 1965) övertar torpet 1932.
  Anna Katarina (31.12 1903-20.1 1904)
  Ester Gustava (10.2 1907-28.1 1974) övertar torpet 1957, se nedan.
Torpet övertas 1975 av Anders Hansson.

Ester Gustava Lif (10.2 1907-28.1 1974)
Gift med Erik Sigvard Sundin (f 8.2 1909 i Stavsjö, Bodum)
barn:
  Eina Ingvor Margareta (f 28.4 1933), g m Erik Sixten Oliversson (f 6.8 1922 i Fågelberget)
  Frans Einar (f 25.4 1940), g m Anita Katarina Vestman (f 15.8 1942 i Avaträsk, Dorotea)
  Bert Eivind (f 20.6 1942), g 1969 m Eva Elisabeth Björn (f 10.3 1948 i Backsvedjan, Tåsjö) Se Björnligan

Kronvike 142 (1917)
Elias Fabian Johansson (25.3 1894-24.7 1979), född i Rörström.
Sambo med Olga Kristina Grelsson (2.1 1903-18.12 1974), född i Rörström.
barn:
  Gunnar Fabian Johansson (2.9 1923-13.12 1988), gift med Astrid Persson, dotter till Vikebonden Oskar Persson.
Torpet övertas 1943 av Robert Jonsson.

Kronvike 155 (1918)
Ernst Mattias Sundin (23.6 1895-17.9 1939), född i Rörström.
    Sundins mor Sofia Nystedt (12.11 1869-25.3 1926), var syster till Anders Lindström och Oskar Karlsson, båda ovan.
Gift 17.8 1919 med Dagmar Irene Lindström (f 17.5 1901).
barn:
  Nils Leonard Lyrén (f 19.10 1915), mor: Beda Lyrén, se ovan.
    (Beda Lyrén hade även dottern Elsa f 1921 med Helge Hultgren från Nordingrå)
  Milly (f 24.5 1921)
  Erik Matti (f 1.2 1938)
  Mauritz (f 16.2 1942), hustruns son med Albert Eliasson, Rörström.
Torpet övertas 1923 av Arvid Jonsson.

Kronvike 183 (1921)
Karl Teodor Persson (14.12 1889-8.3 1953), född i Hammerdal.
Gift 28.9 1926 med Elina Augusta Salomonsson (11.2 1901-6.5 1980), född i Lövnäs, Vilhelmina.
barn:
  Rut Elvira Vendela (f 18.5 1923)
  Laila Olivia (15.11 1924-1941)
  Martha Margareta Marianne (f 24.9 1927)
  Per Arne Verner (f 22.8 1930)
  Halvar Bure (f 31.5 1935)
  Ellen Elisabet (f 16.11 1938)

Kronvike 184 (1921)
Frans Emil Björling (13.7 1876-20.3 1951), född i Skön.
Gift 18.8 1901 med Sara Lydia Zakrisson (31.10 1872-13.7 1956), född i Alanäs.
barn:
  Frans Bure Gotthard (f 4.10 1900)
  Carl Gunnar Agaton (12.12 1901-7.8 1983)
  Karin Elise (11.5 1901-1984)
  Anna Gudrun (29.8 1907-x.11 1991)
  Sten Gustaf Lennart (16.8 1917-x.12 1988)
Familjen utflyttad till Stockholm. Torpet övertas 1929 av Sixten Ingelsson.

Sidan uppdaterad 23.4 2003 av Mats Karlsson.