Valloner i min släkt

Valloner är mitt senaste fynd i forskningen. Så himla många är det inte, men troligen kommer skaran att växa. För har man hittat en får man en hel hög andra på köpet. Vallonerna kom i stora antal på 1600-talet som mästersmeder till bruken i framför allt Uppland, men även andra delar av landet. Nykomlingar som de var gifte de sig ofta med landsmän, men det fortsatte i flera generationer och många släkter är därför tätt sammanvävda med varandra.
  Mer än så berättar jag inte om vallonerna i gemen, eftersom de redan har granskats med lupp och omskrivits flitigt. I stället koncentrerar jag mig på de valloner jag hittat bland mina förfäder.

I mitt anträd finns valloner av släkterna Mineur (se längre ned), Gilljam (Gilliam, Guillaume), Gauffin (Goffin), Bayard (Bajar) och Öhman, samtliga på min mormors sida. Frånsett Mineur har de alla levt och verkat vid Gysinge bruk. Det ligger vid Dalälven, i Österfärnebo socken, numera mest känt som "mygghelvetet".
  Första fyndet var Helena Margareta (Lena Greta) Öhman. Efternamnet klingar oerhört svenskt jämfört med de flesta andra vallonnamn. Det har också spekulerats kring namnets ursprung (Le Mans exvis), men ingen säker härledning finns. Andra exempel på helyllesvenska vallonnamn är Bodin (Baudoin) och Tillman.
  Lena Greta var gift med Lars Berglund, kusk vid Gysinge Bruk. Hennes far var Mathias Öhman, gift med Eva Juliana Gilljam. Hans föräldrar var Claes Öhman och Margareta Gauffin, hennes var Petter Gilljam och Helena Andersdotter Öhman. I generationen före denna hittar vi bland andra mästersmeden Matts Öhman, Thomas Gauffin och Elisabeth Bayard.

morfars sida har jag nu hittat ett spår som leder in i släkten Mineur i Skinnskatteberg. Men där slutar sedan mina spår efter vallonerna. En Wernick (Warnik) från Skinnskattberg på morfars sida tycks ha varit av tysk härkomst, inte belgisk.
  Slutligen några ord om ett annat intressant fynd: Per Engliksson från Sörby i Västervåla. Namnet är inte helt vanligt och jag anar att denna man kan härstamma från upprorsmannen Engelbrekts släkt. Fast det är bara en vild gissning. Men namnet Englika var rätt ovanligt i Sverige. Så hette en tysk invandrare som slog sig ner i Västervåla socken någon gång i mitten av 1300-talet och så småningom blev farbror till Engelbrekt Engelbrektsson. Efter Englika fick även orten Engelsberg (tidigare Englikobenning) sitt namn.
  Namnet är så karaktäristiskt och så förknippat med Engelsberg att jag undrar om inte de som hette så och levde i denna trakt också tillhörde samma släkt. Vet du mer? Skicka ett mail: .

Länkar

Sällskapet Vallonättlingar
Valloner på Rötter
Släkten Gauffin
Engelbrekt Engelbrektsson

Sidan uppdaterad 22.7 2004 av Mats Karlsson.