Timmer

<<< Till förra delen

Under nära 20 år bogserar Backe timmer åt Kramforsbolaget, först under befälhavaren Johan Ramgren och sedan Albert Bohlin. Det är en tuff uppgift, påfrestande både för fartyg och manskap. Det är också mycket väderkänsligt; att dra kilometerlånga timmersläp i grov sjö går inte. Mycken tid går därför åt till att vänta på tjänligt väder, särskilt på höstarna.

Timret ska från bommar vid älvmynningar längs Norrlandskusten till sågverk i Kramfors och andra orter kring Sundsvall och i Ådalen. Det är flottningens och sågverkens guldår, men i mitten av 30-talet kommer massaindustrin med stormsteg och då får Backe nya uppgifter.

Kramfors AB är 1927 den största virkesägaren på Ångermanälven med 17 miljoner timmer enligt disponenten, baron Johan Mannerheim som är bror till Finlands marskalk och senare president, Gustav Mannerheim. Det mesta timret hämtar Backe från Torne älv, framför allt bommarna vid Säivis och Seskarö. Men även vid Kalixälvens bommar Vånafjärden och Bergholmen hämtas timmer. En del bogseras kortare sträckor, från Simphamn utanför Umeå och Tjäruskär vid Öreälvens utlopp.

Mellan 100 000 och 250 000 timmer per år blir det under 20-talet. Backe anses vara en fantastisk sjöbåt med ett starkt skrov, som de flesta gamla valfångare. Men dessutom är Backe allmänt känd som ett vacker fartyg.

Den mödosamma bogseringen har sina risker. Det händer att lass går sönder och timmer sprids ut som ett plockepinn. Det betyder inte bara ekonomiska förluster för sågverken, utan även fara för sjöfarten. Kör man på en stock kan propellern eller rodret skadas, något som också Backe råkar ut för. Albert Bohlin har rykte om sig att inte frukta fan själv och kanske tar han ibland onödiga risker. Men trots det råkar Backe inte ut för några svåra haverier under hans tid som skeppare. Några grundstötningar, tilltygat roder och bucklor i plåten är allt.

Fast han hade väl fått sin beskärda del av dramatik, redan när han var styrman på Backe.

Till nästa del >>>
Klicka på bilderna så blir de större!


Backe c1920
Foto från Stina Nordvall


Backe mfl drar timmer på Ångermanälven.
Foto från Anders Olsen


Isbrytare på älven.
Foto från Stina Nordvall

 

Sidan uppdaterad 15.2 2003. © Mats Karlsson