Denna sida tillägnas bogserångaren Backe, tidigare valfångare i Norge under namnet Neb. Fartyget byggdes 1910 i Kristiania av den norska valfångstens centralfigur Christen Christensen och var det första av tre med namnet Neb. Efter tre säsonger med valfångst kring Sydshetlandsöarna vid Antarktis tjänstgör Neb en kort tid i den norska flottan och säljs 1915 till Sverige.
  Köpare är det expansiva skogsbolaget Kramfors AB, som döper om fartyget till Backe efter ett av de områden i inlandet där bolaget äger skog. Andra ångare i bolagets flotta har namn som Hoting och Faxe. Uppgiften blir att bogsera timmer längs Norrlandskusten, från älvmynningar dit timret flottats från skogar som Kramforsbolaget äger. Men den svenska jungfruresan våren 1916 blir dramatisk - Backe sjunker men bärgas igen.

Backebild
Bild från Stina Nordvall, Blackeberg. c1920.

Hösten 1924 blir en av de stormigaste i mannaminne och Backe är nära att sjunka igen, nu utanför den finska kusten. I mitten av 1930-talet växer massainudstrin snabbt och Backe får en ny uppgift: att bogsera kalkpråmar från Gotland till massafabriker längs Norrlandskusten. När kriget kommer 1939 tar flottan över Backe som får bevaka Fårösund. Under stor dramatik är Backe med och bogserar in båtar från Baltikum, fulla med flyktingar undan den ryska ockupationen.
  Efter kriget är det slut med äventyren för Backe, som fortsätter släpa kalkpråmar. Tiden med Gunnar Sundvall som skeppare blir ångarens guldår, som många gamla besättningsmän fortfarande minns med glädje och stolthet. Men 1963 har Backe spelat ut sin roll hos SCA (som köpt Kramforsbolaget) och säljs till privat ägare i Stockholm.
  Under fem år används Backe som bogserare, mest inomskärs, men även längs östkusten och i Finska viken. Men ett pannhaveri sätter punkt för Backes karriär och fartyget går i pension som kajseglare, först vid Norr Mälarstrand och sedan vid Söder.
  Efter ett antal ägarbyten och över 30 år vid kaj köps Backe hösten 2001 av bland annat ett ungt par som bestämmer sig för att återuppliva Backe som ångare.

På denna sida kan du läsa mer utförligt om Backes historia, följa senaste nytt om restaureringen av fartyget och även beställa boken om Backe: "Valskrottar och timmerflottar". De historiska avsnitten i menyn ovan bättras på med jämna mellanrum, så jag rekommenderar att du återkommer. Även nyheterna om restaureringen uppdateras när något spännande inträffar och milstolpar i återuppbyggnaden passeras.

Sidan uppdaterad 6.8 2003. © Mats Karlsson