Tekniska data

Byggd i stål 1910 som B/N (nybygge) 300 vid Akers mekaniske verksted, Kristiania.
Namn Neb, signal MGFH.
Varvets trippelångmaskin No 593. Cyl.dim: 11"-18"-29", slaglängd 24".
Maskineffekt 360 ihk.
Inregistreras den 12/4 1915 i Sverige som Backe.
Reg.nr 5674
Signal JVDS, senare SDHI

Mått
31x5,5x3,3m; 122 brt; 50 nrt (Kristiania 1910)
31,16x5,58x3,35m; 135,34 brt; 50,12 nrt (Göteborg 1/4 1915)
31,16x5,58x3,35m; 137,77 brt; 31,44 nrt (Örnsköldsvik 6/4 1916)
31,16x5,58x3,35m; 137,77 brt; 19,25 nrt (Sundsvall 21/4 1920)
31.16x5,58x3,38m; 148,01 brt; 38,14 nrt (Härnösand 19/4 1950)


Backe vid Öd, Kramfors p 1960-talet (Bild från Svante Sundvall, Sundsbruk)

 

Teknisk/ekonomisk historik:
1910 Levereras den 15/9 som Neb till valfångstbolaget A/S Nor i Sandefjord. Pris: 87.000 Nkr inkl ändringsarbeten à 1.000 kr. Efter samma ritning byggs B/N 301 Klo (MGFJ) och B/N 302 Ballena.
1912 A/S Nor övertas av A/S Ørnen den 5/10. Värdet för Neb anges vara 60.000 Nkr.
1913 Valfångstbolaget A/S Quilimane i Larvik köper Neb och Klo den 9/9 för 100.000 Nkr styck.
1914 Neb hyrs ut till valfångstbolaget A/S Antarctic (Bugge & Olsen), fångst vid Fernando Po. Åter Larvik 10/11. Hyrs 15/12 in som krigsfartyg av norska flottans Bergensavdelning för 1.500 kr/mån, men byggs inte om eller beväpnas. (Källa: Atle Wilmar och Axel Kuehn)
1915 I mars byter flottan Neb mot valfångaren Sprøit. Skogsbolaget Kramfors AB köper 24/3 Neb av A/S Quilimane. Köpesumma: 90.000 Nkr. Byggs om till bogserbåt på Jerfeds mek verkstad vid Bonäset utanför Örnsköldsvik. Harpunkanonen placeras i Herrgårdsparken i Kramfors. I början av 1980-talet hamnar den på hembygdsgården i Gudmundrå.
1916 Byggs under vintern/våren om för isbrytning på Bonäset. Sjunker den 30/5 på sin svenska jungfruresa under kolning vid Marmorbrukets brygga, Bråviken.
1963 Läggs upp i Kramfors när ångpannan enl uppgift blir utklassad. Säljs den 20/12 till Sven Lindberg i Stockholm för 10.000 kr. Pannan repareras vid Torsviks varv på Lidingö.
1964 Namnet bytes i feb till Trygg.
1966 Återfår i sep namnet Backe.
1968 Pannhaveri i Furusundsleden under Finlandsresa, blir kajseglare.
1979 Säljs till Björn Karlsson, Stockholm. Överbyggnaden tas bort.
1986 Säljs till Anders Enström, Stockholm.
1989 Flyttas till Söder Mälarstrand.
1999 Säljs till Robin Hansen och Ludwig Metz.
2001 Säljs och flyttas till Lilla Essingen.
2002 Läggs upp på slip i Norrköping för bland annat fastsvetsning av nitar.

Sidan uppdaterad 30.6 2003. © Mats Karlsson