Befälhavare

1915
Johannes Ågren (f 14.9 1862 i Malax, Finland)
Sjökapten (Befh.brev nr 50, 25.8 1896), ex. i ångmaskinslära 9.5 1892
Skeppare på Kramfors 1911-21, Kolbjörn 1921-23, Hoting 1923-25.

 1915-26
 Johan Emanuel Ramgren (f 18.10 1868 i Flärke, Grundsunda, d c1941)
 K Maj:ts befallningsbrev 26.5 1913.
 Skeppare på Christopher Kramm 1914-15, Hoting 1927-29.
 (Bild från Björn Ramgren, Kalmar)

 1926-34
 Albert Bohlin (f 15.5 1894 i Lunde, d 1953)
 Skepparbrev av första klass nr 41, 27.11 1919
 Skeppare på Kolbjörn 1934-54, styrman på Backe 1921-25.
 (Bild från Stina Nordvall, Blackeberg)

 1934-39
 John Albert Sundqvist (f 23.5 1885 i Bjärtrå, d 1949)
 Styrmansbrev nr 12, 28.3 1913.
 Skeppare på Kramfors 1928-32, Kolbjörn 1932-34, Hoting 1939-41.
 (Bild från Annika Sundqvist, Kramfors)

 

1939-40
Johan Alfred Alexandersson (f 18.1 1889)

1940-42
Axel Martin Josefsson (f 6.2 1890 i Härnösand ?)

 1942-45
 Sture J Mattsson (f 3.10 1906 i Blekinge, d 1983)
 (Bild från Ingemar Magnhammar, V?rmdö)

 1945-63
 Erik Gunnar Laurentius Sundvall (f 6.7 1899 i Kramfors, d 1971)
 Skepparbrev av första klass nr 3, 3.3 1926
 Skeppare på Frånö 1928-32, Kramfors 1926-28, 1932-41, Hoting 1941-45
 (Bild från Svante Sundvall, Sundsbruk)

Privata ägare


1963-79
Sven Lindberg, Stockholm

1979-86
Björn Karlsson, Stocholm

1986-99
Anders Enström, Stockholm

1999-2001
Ludwig Metz & Robin Hansen, Stockholm

2001-2005
Anders Enström, Stockholm (enl www.tugboatlars.se)

2005-
Robin Hansen, Stockholm (enl www.tugboatlars.se)

Sidan uppdaterad 27.7 2008. © Mats Karlsson