1862 ombildades Tåsjö socken till Tåsjö kommun. 1966 blev kommunen en del av Fjällsjö kommun, som 1974 blev en del av Strömsund.
  På Tåsjö kommuns vapen syns tre röda gärdesgårdar mot en bakgrund i guld. Läs mer om vapnet hos Hotings hembygdsförening
  Tåsjö kommuns arkiv förvaras i Strömsunds kommunarkiv