Berättelser

Per Andersson
Så här berättas det om Per Andersson, bror till Anders Raivi, på Tommy Ekdahls släktsida:

Per Andersson och Lars Johansson i Tåsjö drog på friarfärd till Gafsele i Åsele. I länsmansbostället träffade de på döttrarna Margeta och Cherstin. De gifte sig sedan samma dag. Dessa två familjer som bodde i Tåsjö kom att leva sida vid sida. De dog nästan samtidigt. Per och Lars hösten 1775 och deras hustrur hösten efter.
  Länsmansdöttrarnas giftermål med tåsjöfinnarnas ättlingar har i folkmun förts vidare i olika versioner. Hembygdsforskaren Erik Modin anför en variant enligt följande: "Två prästdöttrar från Åsele gifte sig till Hoting, deras män voro bröder där. Dessas mor var som en hedning, hon och hadd int na fördrag med sonhustrurnas gudsfruktan. Hon sade, hur de skulle gå tillväga då de släppte ut kreaturen om våren:
  De skulle göra en påse och i den stoppa fnöske, stål, tivelbast och libbsticka. Påsen skulle läggas under tröskeln, varöver kräken skulle gå ut för att skydda dem för odjuren och annat ont i skogen. Men de båda svärdöttrarna brydde sig ej om detta utan menade att Gud skyddade boskapen utan sådant kokkel. Om sommaren rev björnen svärmoderns kräk men ej deras. Då hon såg det ålade hon dem ej mera att följa hennes seder.
  De båda prästdöttrarna voro ej blott fromma utan också skrivkunniga, något som var högst ovanligt på den tiden. De kommo med nya och bättre seder. Moster Ingre - en gammal finska i Hoting som härstammade från en av dem - brukade säga: Vi ä int'tå na ogudaktigt folk vi int, men dom som va förut va hadninsk dom".

Ingel Ivarsson
Ingel Ivarsson var inte bara dotterson till Raivi, han var även bigamist. Prästen har noterat följande i husförhörslängdens marginal: "Rymde ifrån hustru och barn 1810, häcktades då för 2.gifte 1811, dömdes till fästningsarbete hvilket han medelst rymmande undvek".
  Mycket mer om hans och familjens dramatiska och sorgliga öde finns att läsa i Berättelsen om Stensvattnet.

Mattes Tekna
Mathias Löflund, född på självaste julafton 1797, var sonsonson till Raivi. Han var också nämndeman och kallades för Mattes Tekna. Forskaren Maud Wedin vet varför:

Det sägs att han fick sitt smeknamn för att han gestikulerade så mycket när han pratade. Vid 23 års ålder gifte han sig med Marta Salomonsdotter från Svanabyn och fick två döttrar. Dottern Sara Matilda dog som ung medan den äldre Märta Kajsa gifte sig med Erik Abrahamsson från Nordankäl.
  Mattes lämnade ganska tidigt över hemmanet till dotter och måg, men undantog födoråd för sig och hustrun. Hustrun Märta dog vid blott 44 års ålder och då gifte han om sig med Stina Svensdotter från Böle.
  Men Stina trivdes inte i Lövvik, så hon övertalade Mattes att sälja födorådet. Därefter började Mattes ett kringvandrande liv som med korta avbrott varade livet ut. Med häst och brädskrinda körde han från gård till gård som handlare. Ibland for han ända till Stockholm. Emellanåt söp och rumlade han runt "som gubbarna på den tiden ofta gjorde".
  Jag har i min ägo Mattes Teknas köksbord. Här finns bilder!

Brita Andersdotter
Anders Olofsson i Rörström (f 1738) var son till Raivis syster Anna Andersdotter. Den 28 april 1779 blev hans elvaåriga dotter Brita "strypt av en lapp" enligt en notering i marginalen på husförhörslängden.
  Mats Holmgren på biblioteket i Backe har upplyst mig om följande notis i begravningsboken: "År 1779 den 13 maj Begrovs Anders Ols dotter i Röström, Brita, som af deras i tjenst varande piga ifrån Åsele Lappmark,vid namn Anna Heljesdotter, natten emot den 28 april, blev med ett tjokt snöre i sin sömn strypt, uti den säng i fähuset, der de lågo tillsammans, 11 år och några månader gl". Tack Mats!
  Birger Lundqvist skriver: "Anna Heljesdotter lär ha blivit avrättad för detta dåd på Rörtjärnsmon, en avrättningsplats i närheten av Flybäcken vid gränsen mellan Tåsjö och Bodum socknar. Hon hade trott, att hon skulle få bli fosterdotter i gården, om dottern Britta undanröjdes"

Johan Martin Löfqvist
En måndagsmorgon 1892, den 22 augusti, var fyra män på väg över Kilvamma till slåtterarbete längre uppåt Rörströmsälven. Det var Ingel Johan Sörlin, hans bror Erik Olof, hans farbror Olof Ersson och Raivi- ättlingen Johan Martin Löfqvist. Det var busväder och båten kantrade. Alla drunknade utom Ingel Johan Sörlin, som lyckades klamra sig fast vid båten och ta sig i land. Han blev så småningom förste nybyggare i Kronvike.
  Vet du mer om dramatiken? Skicka ett mail!

Sidan uppdaterad 16.11 2003 av Mats Karlsson.