Lövvik, Tåsjö

Anders Raivi med familj bodde vid Lövviken på västra sidan av Tåsjön, en långsmal sjö allra längst upp i nordvästra Ångermanland. På en karta från Raivis dagar (1771) finns faktiskt byn med, se översikts- och detaljbilderna här intill.
  Efter byn tar sig ättlingar till Raivi så småningom efternamn som Löfqvist och Löflund.
  Enligt Erik Modin är Lövvik en av Tåsjö sockens äldsta byar, upptagen kring sekelskiftet 1700. Först på plats var två finnar: Kristoffer Johansson och Jon Ersson Kiervel (länkar t.h.). Johansson hade sin gård på det som idag kallas Lövviksnäset.
  Christopher Mört som beskriver byn redan 1704 (se vit karta t.h.) berättar att det är en rik bygd: "Till Löfwijktorpet finnes timberskoug, Barklåp, näfwerskoug, muhlbete, Jertzell och stör till nödtorften, sampt till Swedieskoug: uti Tåsjön fångas med nät sijk, abbor och giäddor till huusbehof" Dessutom var rödingfisket utmärkt i Flåsjön, den stora sjön i väster.
  Anders Raivi kom tidigt till platsen. Ännu i slutet av 1800-talet fanns det lämningar av hans gård i den så kallade Gammelgårdsbacken (se karta t.h.), skriver Modin. Den låg "några hundra meter från sjöstranden". Men i början av 1900-talet bröts rians gråstensugn ner vid odling och idag finns inga spår kvar av Raivis gård.
  Raivi-ättlingen Hilding Höglund berättar att hans far en gång hittade Anders Raivis guldring i åkern när han plöjde. Vad det blivit av den är det ingen som vet.

Kan du berätta mer om Raivi och hans ättlingar i Lövviken får du gärna bidra! Skicka ett mail till !

Anders Raivi har också satt avtryck på andra platser i trakterna. Erik Modin berättar till exempel om "Raivi- slåtten" vid Tåsjön. Allan Nilsson från Hotings hembygdsförening förklarar vidare:
  "Namnet Raivi lever ännu kvar på ekonomiska kartan över Tåsjö. Ett område sydost om Kojmyrberget, på Tåsjöberget, benämnes där Rajvi. Det var i min barndom, och även än i dag, ett närmast fruktat område med ris och buskar, "Viskogen", som är närmast ogenomträngligt. I min barndom benämndes området som "Nol-i-Raivi". En gammal starrmyrslåtter. Att hamna inne i detta område är mycket frustrerande. Jag har själv provat på!"

 
Källor: Erik Modin: "Gamla Tåsjö", Hotings hembygdsförening. Tack!

Sidan uppdaterad 19.11 2003 av Mats Karlsson.