Litteraturtips

Erik Modin: Anders Raivi - En berättelse från den finska nybyggestiden i ångermanland
Erik Modin: Gamla Tåsjö

Birger Lundqvist: Förteckning över invånarna i Röström
Karl-Erik Ström: Vike med Kronvike
Agneta Olofsson: Fjällsjö byar och gårdar
Per Persson: Befolkningen i Bodums socken 1910
Per Persson: Befolkningen i Fjällsjö socken 1910

Richard Gothe: Finnkolonisationen inom Ångermanland, södra lappmarkan och Jämtland
Kari Tarkiainen: Finnarnas historia i Sverige, band I

Sidan uppdaterad 1.9 2003 av Mats Karlsson.